Нови платежни платформи и техните предимства

 
Предимства на Paysera
Регистрацията и обслужването на сметка – без такси.
Възможност за събиране на плащанията във времето на продажбата чрез интернет или чрез SMS.
Плащанията могат да бъдат събирани по различни начина на веднъж: с кредитна или дебитна карта
и/или чрез банкови преводи с помощта на връзка с обслужването на банката.
Всички плащания се прeвеждат по една Paysera сметка: това
улеснява осчетоводяването и административния процес.
Средства от Paysera сметката могат да бъдат трансферирани към други сметки
за по-малко от половин час.
Операции в реално време: информацията за плащанията
достига получателя за секунди.
Търговецът заплаща такса единствено, ако преводът е успешен.
Paysera позволява плащане през интернет чрез един
централизиран интерфейс (API).

 

 

Category:  Technology

Categories

Archives

Linova Solutions

Разработка на софтуер / Реклама